Markiseeksperten logo

Montage og indstilling af solsensor

Solsensoren gør, at du kan indstille din markise til at rulle ud, når solen skinner, og ind, når solen ikke skinner. Denne guide viser, hvordan solsensoren indstilles.

1. Indkodning af solsensor

Først skal solsensoren indkodes. Det gøres ved først at tage markisens oprindelige fjernstyring og holde knappen på bagsiden inde, indtil markisen reagerer ved at køre 10 cm ud og derefter 10 cm ind igen. Herefter tages solvagten, og knappen PROG holdes tilsvarende inde, indtil markisen igen reagerer ved at køre ud og ind. Så er solvagten kodet ind.

2. Justering af solniveau-grænseværdi

Man kan justere, hvor sensitiv solsensoren er. Det gøres via det røde potentiometer. Jo tættere potentiometret er på +, jo mere sol skal der til, før markisen ruller ud. Knappen MODE kan bruges til at teste solsensoren. Når knappen MODE holdes inde, vil lysdioden lyse enten grønt eller rødt. Grønt lys svarer til, at markisen ville blive rullet ud, mens rødt lys svarer til, at markisen ikke ville blive rullet ud. Det er en metode til at teste, hvilket niveau der passer til ens behov.

3. Montering af solsensor

Solsensoren er nu færdigindstillet og kan monteres et sted, hvor lysindfaldet passer med det, man ønsker, markisen skal reagere på.