Guide til spærmontage

Dette er en guide til, hvordan en Benchmark-markise kan monteres på spær. Denne type montage er meget anvendt på huse i Danmark. Hos Markiseeksperten anslår vi, at ca. 40 % af vores montager er spærmontager.

Der er flere grunde til at vælge spærmontagen. Den hyppigste grund er, at det giver markisen mere højde, hvilket tillader et større fald på markisen, hvilket gør, at eventuelt regnvand vil rulle af markisen. Derudover kan spærmontage bruges, hvis der ikke er plads mellem vinduer eller en dør op til et udhæng. Endelig kan spærmontage benyttes til at sørge for, at en markise går fri af en terrassedør, når den åbnes.

Der findes mange forskellige typer af spærmontager, alt afhængigt af tagets hældning mv. Herunder er en række billeder af en typisk spærmontage.

1. Spærbeslag
Billedet herunder viser tre spærbeslag udført i 10 mm aluminium. Beslagene er udført i aluminium, så de ikke ruster, og fordi det gør, at de er meget lette at arbejde med. Vægbeslag

2. Medfølgende vægbeslag
De medfølgende vægbeslag benyttes også til spærmontage af markisen. På billedet ses desuden æsken til den medfølgende vindvagt og fjernbetjening. Medfølgende vægbeslag

3. Sammensætning af beslag
De medfølgende vægbeslag monteres på spærbeslagene. Sammensætning af beslag Sammensætning af beslag

4. Nedtagning af udhængsbrædder
Næste skridt i spærmontagen er at fjerne tagets udhængsbrædder, der hvor spærbeslagene skal sidde. Nedtagning af udhængsbrædder Nedtagning af udhængsbrædder

5. Hul til spærbeslag
Nu bores og saves der, så beslaget kan monteres på spæret og gå ud gennem sternbrættet. Hul til spærbeslag Hul til spærbeslag

6. Indsættelse af spærbeslag
Nu kan spærbeslaget indsættes. Indsættelse af spærbeslag Indsættelse af spærbeslag

7. Montage af spærbeslag
Beslaget monteres nu ved at stikke hånden ind mellem sternbrættet og de resterende udhængsbrædder. Der benyttes tre franske skruer. Ved at benytte franske skruer i stedet for gennemgående bolte sikres det, at beslaget fikseres og ikke kan bevæge sig. Hvis markisen har tre beslag, er det kun de to yderste spærbeslag, som skal fastmonteres. Det midterste spærbeslag fastsættes først senere, når markisen er løftet op i de to yderste beslag. Montage af spærbeslag

8. Justering af bærearmenes position
Næste skridt er at sørge for, at markisens beslag stemmer overens med spærbeslagenes position. Der sidder et beslag på hver af markisens arme. For at flytte disse beslag skal markisens arme justeres. Dette gøres ved først at måle op til beslagets ønskede position, og derefter løsnes beslaget på både markisens bærebom og markisens forbom. Herefter kan både beslag og markisearm skydes til den ønskede position og fastspændes. Justering af bærearmenes position Justering af bærearmenes position Justering af bærearmenes position Justering af bærearmenes position

9. Opsætning af markise
Nu kan markisen løftes op og placeres i beslagene. Markisen på billedet har tre beslag. Det gælder for alle markiser på 500 cm eller bredere. Er markisen mindre, vil der kun være to beslag. Opsætning af markise Opsætning af markise

10. Fastspænding på midterbeslag
Nu kan det eventuelle midterbeslag monteres. Det gøres ved først at påsætte midterkonsollen og fastspænde denne. Herefter fastspændes spærbeslaget på selve spæret. Som tidligere nævnt fastmonteres det midterste spærbeslag først, efter at markisen er løftet op i de to yderste beslag. Fastspænding på midterbeslag Fastspænding på midterbeslag

11. Fastspænding af yderbeslag
Nu spændes skruerne i de to yderste beslag, så markisen er spændt fast på alle tre beslag. Fastspænding af yderbeslag Fastspænding af yderbeslag

12. Justering af hældning
Næste skridt i montagen er at rulle markisen ud og justere hældningen. På det øverste billede herunder ses markisens højre arm. Til venstre for armens led er der en rund prop, som kan tages af. Herunder er der en møtrik, som skal drejes for at justere markisens hældning. Tilsvarende på den anden markisearm. Justering af hældning Justering af hældning

13. Remontage af udhængsbrædder
Til sidst kan udhængsbrædderne igen monteres, og montagen er komplet. Justering af hældning

14. Før- og efterbillede.
Justering af hældning Justering af hældning