Guide til vægmontage af Benchmark-markisen

Dette er en illustration af, hvordan en Benchmark-markise kan monteres på en husvæg. I dette tilfælde er der tale om montage på en trævæg. Det gør montagen lidt speciel hvilket fremgår af de følgende billeder.

1. Vægbeslag
Billedet herunder viser de medfølgende vægbeslag. Beslagene er udført i aluminium og pulverlakeret hvid. Vægbeslag

2. Modificering af vægbeslag
Normalt monteres et vægbeslag med tre skruer. Men i dette tilfælde skal beslaget monteres på en træbjælke. Derfor er det nødvendigt at bore et nyt hul i beslaget, således at beslaget kan monteres med to skruer som begge to rammer træbjælken. Modificering af vægbeslag

3. Fiksering af midterbeslag
Billedet herunder viser overdelen til markisens midterbeslag. Alle markiser, som har en bredde på 5 m eller mere, har brug for et midterbeslag for at stabilisere markisen. De to yderste beslag er monteret direkte på markisens arme. Midterbeslaget er derimod monteret på markisens bærebom. Beslaget, som vist herunder, bruges til at fiksere midterbeslaget på bærebommen. Fiksering af midterbeslag

4. Opmåling
Første skridt i montagen er at måle op til beslagene. I dette tilfælde skal markisen monteres på en trævæg. Derfor måler man, hvor træbjælkerne er lokaliseret, således at beslagene kan sættes op samme sted. Opmåling

5. Montage af vægbeslag
Næste skridt er at montere de tre vægbeslag. Ved montage i træ benyttes franske skruer. Montage af vægbeslag Montage af vægbeslag

6. Markisens arme flyttes
De to yderste beslag sidder fast på markisens arme. Herved er der maksimal kraftoverførsel fra markisen til montagegrundlaget. Det betyder også, at markisens arme skal flyttes for at flytte markisens beslag. Det er nødvendigt for at få markisens beslag til at passe overens med beslagene på husvæggen.

Første skridt er at løsne de to skruer fra beslaget på bærebommen, dernæst de to skruer fra armen til forbommen, se billedet herunder. Dette gøres med en unbrako-nøgle. Herefter kan markisens arm skydes frem eller tilbage langs markisens bærebom, indtil markisebeslaget stemmer overens med vægbeslaget. Ved at lade bobleplastet blive rundt om armen undgås det at ridse markisen, når armen skydes, se billederne herunder. Markisens arme flyttes Markisens arme flyttes Markisens arme flyttes

7. Fiksering af beslag
Når de to arme stemmer overens med vægbeslagene, strammes skruerne igen. Fiksering af beslag

8. Opsætning
Markisen kan nu monteres. Det gøres ved at løfte markisen op i de opsatte vægbeslag. Markisen kan enten løftes med håndkraft eller med lift. Opsætning Opsætning

9. Fiksering af midterbeslag
Når markisen hviler i de to yderbeslag, kan midterbeslaget fikseres. Dette gøres ved at placere yderdelen af midterbeslaget på bærebommen og skyde den ind over midterbeslaget som vist på billedet herunder. Når beslagets position er korrekt kan beslaget fastspændes med en unbrako-nøgle. Fiksering af midterbeslag Fiksering af midterbeslag

10. Fiksering af yderbeslag
Nu kan de to yderbeslag fastspændes på tilsvarende måde som midterbeslaget. Fiksering af yderbeslag Fiksering af yderbeslag

11. Før- og efterbilleder
Markisen er nu færdigmonteret. Før- og efterbilleder ses herunder. Før og efter billeder Før og efter billeder Før og efter billeder Før og efter billeder