Markiseeksperten logo

Guide til vægmontage

Dette er en illustration af, hvordan en Benchmark-markise kan monteres på en husvæg. I dette tilfælde er der tale om montage på en trævæg. Det gør montagen lidt speciel hvilket fremgår af de følgende billeder.

1. Vægbeslag

Billedet herunder viser de medfølgende vægbeslag. Beslagene er udført i aluminium og pulverlakeret hvid.

2. Modificering af vægbeslag

Normalt monteres et vægbeslag med tre skruer. Men i dette tilfælde skal beslaget monteres på en træbjælke. Derfor er det nødvendigt at bore et nyt hul i beslaget, således at beslaget kan monteres med to skruer som begge to rammer træbjælken.

3. Fiksering af midterbeslag

Billedet herunder viser overdelen til markisens midterbeslag. Alle markiser, som har en bredde på 5 m eller mere, har brug for et midterbeslag for at stabilisere markisen. De to yderste beslag er monteret direkte på markisens arme. Midterbeslaget er derimod monteret på markisens bærebom. Beslaget, som vist herunder, bruges til at fiksere midterbeslaget på bærebommen.

4. Opmåling

Første skridt i montagen er at måle op til beslagene. I dette tilfælde skal markisen monteres på en trævæg. Derfor måler man, hvor træbjælkerne er lokaliseret, således at beslagene kan sættes op samme sted.

5. Montage af vægbeslag

Næste skridt er at montere de tre vægbeslag. Ved montage i træ benyttes franske skruer.

6. Markisens arme flyttes

De to yderste beslag sidder fast på markisens arme. Herved er der maksimal kraftoverførsel fra markisen til montagegrundlaget. Det betyder også, at markisens arme skal flyttes for at flytte markisens beslag. Det er nødvendigt for at få markisens beslag til at passe overens med beslagene på husvæggen.

Første skridt er at løsne de to skruer fra beslaget på bærebommen, dernæst de to skruer fra armen til forbommen, se billedet herunder. Dette gøres med en unbrako-nøgle. Herefter kan markisens arm skydes frem eller tilbage langs markisens bærebom, indtil markisebeslaget stemmer overens med vægbeslaget. Ved at lade bobleplastet blive rundt om armen undgås det at ridse markisen, når armen skydes, se billederne herunder.

7. Fiksering af beslag

Når de to arme stemmer overens med vægbeslagene, strammes skruerne igen.

8. Opsætning

Markisen kan nu monteres. Det gøres ved at løfte markisen op i de opsatte vægbeslag. Markisen kan enten løftes med håndkraft eller med lift.

9. Fiksering af midterbeslag

Når markisen hviler i de to yderbeslag, kan midterbeslaget fikseres. Dette gøres ved at placere yderdelen af midterbeslaget på bærebommen og skyde den ind over midterbeslaget som vist på billedet herunder. Når beslagets position er korrekt kan beslaget fastspændes med en unbrako-nøgle.

10. Fiksering af yderbeslag

Nu kan de to yderbeslag fastspændes på tilsvarende måde som midterbeslaget.

11. Før- og efterbilleder

Markisen er nu færdigmonteret. Før- og efterbilleder ses herunder.