Montage og indstilling af vindsensor

1. Montage af vindsensor
Vindsensoren monteres i markisens forbom ved først at sætte vindsensorens sokkel fast i forbommen med det medfølgende dobbeltklæbende tape. Montage af vindsensor Montage af vindsensor

2. Indkodning af vindsensor
For at indkode vindsensoren åbnes vindsensorens kasse. Derefter trykkes der på knappen på bagsiden af fjernstyringen og derefter på den røde knap inde i vindsensoren, se de tre billeder herunder. Indkodning af vindsensor Indkodning af vindsensor Indkodning af vindsensor

3. Justering af vindfølsomhed
Vindsensorens vindfølsomhed kan justeres via potentiometeret inde i vindvagten. Det anbefales at sætte følsomheden til 1, som er det mest følsomme niveau. Bemærk at vindvagten, uanset hvilket følsomheds-niveau man vælger, kun er en ekstra hjælp og ikke en garanti. Det betyder, at man altid skal være obs på at rulle markisen ind, hvis det blæser op. Grunden er, at markisen ikke kan nå at rulle ind, hvis det første vindstød, der kommer, er meget hårdt. Justering af vind-følsomhed

4. Opsætning
Vindsensoren kan nu samles og sættes ind i markisen. Det er en god ide at slutte af med at rulle markisen ud og derefter tage fat i markisens forbom og ruske i 30 sekunder for at kontrollere, at markisens vindvagt fungerer og kører markisen ind. Opsætning Opsætning Opsætning